Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-23 07:48:33  DOROTA PORAZIŃSKA-KOWALCZYK

Utworzono artykuł 135490 o nazwie 'Uszkodzenie wodomierza głównego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135490
user_idpuste2500479
resource_idpuste1008
namepusteUszkodzenie wodomierza głównego
category_idpuste28075
language_idpuste1
shortpusteUszkodzenie wodomierza głównego
fullpuste

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki osobiście lub telefonicznie

w dni robocze w godz. od 700 do 1500 bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta 
tel. 94 36 70622; centrala: 94 36 71659

 • Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.
 • Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

- na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,

-  wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,

-  właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

 • Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.
 • Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.
 • Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.
 • Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!
publishfrompuste2011-04-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuszkodzenie-wodomierza-glownego
2018-05-23 07:53:20  DOROTA PORAZIŃSKA-KOWALCZYK

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza gł&oacute;wnego prosimy o zgłoszenie do&nbsp;<strong>Biura Obsługi Klienta</strong>&nbsp;Sp&oacute;łki osobiście lub telefonicznie</span></span></p> <p align="center" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">w dni robocze w godz.&nbsp;<strong>od 7<sup>00</sup>&nbsp;do 15<sup>00</sup></strong>&nbsp;bezpośrednio do&nbsp;<strong>Biura Obsługi Klienta</strong>&nbsp;<br /> tel.&nbsp;<strong>94 36 70622</strong>; centrala:&nbsp;<strong>94 36 71659</strong></span></span></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Właścicielem wodomierza gł&oacute;wnego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monter&oacute;w Sp&oacute;łki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monter&oacute;w Sp&oacute;łki sprawdzić, czy:</span></span></li> </ul> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp;na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Sp&oacute;łki,</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp; wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp; właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.</span></span></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Uwaga!&nbsp;</strong>Sp&oacute;łka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podlicznik&oacute;w). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Monterzy Sp&oacute;łki nie pobierają opłat got&oacute;wkowych za wykonaną u Klienta usługę!</span></span></li> </ul> ' na '<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza gł&oacute;wnego prosimy o zgłoszenie do&nbsp;<strong>Biura Obsługi Klienta</strong>&nbsp;Sp&oacute;łki osobiście lub telefonicznie</span></span></p> <p align="center" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">w dni robocze w godz.&nbsp;<strong>od 7<sup>00</sup>&nbsp;do 15<sup>00</sup></strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">bezpośrednio do :</span><strong style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Biura Obsługi Klienta</strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">tel.&nbsp;</span><strong style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">94 36 70622</strong><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">;&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Centrala</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">tel.&nbsp;</span><strong style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">94 36 71659</strong></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Właścicielem wodomierza gł&oacute;wnego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monter&oacute;w Sp&oacute;łki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monter&oacute;w Sp&oacute;łki sprawdzić, czy:</span></span></li> </ul> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp;na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Sp&oacute;łki,</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp; wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,</span></span></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">-&nbsp; właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.</span></span></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Uwaga!&nbsp;</strong>Sp&oacute;łka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podlicznik&oacute;w). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.</span></span></li> <li style="margin-bottom: 5px;"> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Monterzy Sp&oacute;łki nie pobierają opłat got&oacute;wkowych za wykonaną u Klienta usługę!</span></span></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki osobiście lub telefonicznie

w dni robocze w godz. od 700 do 1500 bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta 
tel. 94 36 70622; centrala: 94 36 71659

 • Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.
 • Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

- na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,

-  wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,

-  właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

 • Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.
 • Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.
 • Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.
 • Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

W przypadku uszkodzenia (zatrzymania pracy) wodomierza głównego prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta Spółki osobiście lub telefonicznie

w dni robocze w godz. od 700 do 1500 

bezpośrednio do :Biura Obsługi Klienta tel. 94 36 70622

                             Centrala tel. 94 36 71659

 • Właścicielem wodomierza głównego jest dostawca wody. Niesprawny wodomierz wymieniany jest przez monterów Spółki na inny w ustalonym z Klientem terminie. Jeżeli uszkodzenie powstało z winy odbiorcy, to odbiorca pokrywa koszty wymiany i naprawy.
 • Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

- na łącznikach (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,

-  wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,

-  właściwie odczytano i zapisano wskazanie wodomierza.

 • Wykonanie prac Odbiorca powinien potwierdzić podpisem na protokole z wymiany.
 • Oryginał protokołu wymiany/montażu wodomierza pozostaje w ZWiK, a kopię otrzymuje Odbiorca.
 • Uwaga! Spółka nie wymienia (na koszt dostawcy wody) wodomierzy zamontowanych na wewnętrznych instalacjach wodociągowych w budynkach (tzw. podliczników). Takie potrzeby należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo wykonywać we własnym zakresie.
 • Monterzy Spółki nie pobierają opłat gotówkowych za wykonaną u Klienta usługę!

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się